Prawie 1000 zgłoszeń w KMZB - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Prawie 1000 zgłoszeń w KMZB

Data publikacji 06.10.2017

Minął już rok od wprowadzenia na terenie powiatu gnieźnieńskiego stworzonej w ramach programu MSWiA Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aplikacja ta w ciągu 12 miesięcy była ulepszana i modernizowana aby jeszcze bardziej wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i podnieść ich poziom bezpieczeństwa. Podczas kilkunastu miesięcy odnotowaliśmy prawie 1 000 zgłoszeń, z których prawie połowa się potwierdziła.

 

Co dzień lokalni koordynatorzy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przyjmują zgłoszenia od mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, w których wskazują oni miejsca niebezpieczne. Wiele tych zgłoszeń dotyczy miejsc, w których np. kierowcy nagminnie łamią przepisy drogowe: nieprawidłowe parkowanie 298 zgłoszeń, - przekraczanie dozwolonej prędkości – 181 zgłoszeń. Innym rodzajem zgłoszeń są te, w których wskazywane są miejsca, w których spożywany jest alkohol – 199 zgłoszeń, grupuje się młodzież – 7 zgłoszeń, możliwe zażywanie środków odurzających – 23 zgłoszenia. Każde zgłoszenie jest dla mundurowych jednakowo ważne.

Od początku działania aplikacji na mapie powiatu gnieźnieńskiego mieszkańcy dokonali 971 zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia zostały zweryfikowane przez policjantów i prawie połowa (47%) tych zgłoszeń została przez nich potwierdzona. Dzięki między innymi zgłoszeniom dotyczącym przekroczeń prędkości funkcjonariusze w szczególności kontrolują wskazane miejsca.

W przypadku zgłoszeń dotyczących niewłaściwej infrastruktury i niewłaściwego oznakowania dróg policjanci kierują wnioski do zarządcy dróg z informacją o uzupełnienie oznakowania albo dokonaniu stosownych zmian.

Każde zgłoszenie jest dla policjantów cenne i wnikliwie sprawdzane. Dzięki informacjom przekazywanym za pomocą KMZB od mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, policjanci mogą w jeszcze większym stopniu poprawić bezpieczeństwo w powiecie.

Wszystkie reakcje służb na potwierdzone zagrożenia z KMZB przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, a szybka reakcja i zadowalający finał rozwiązania wyszczególnionych problemów spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym.

Współdziałanie społeczeństwa i Policji poprzez KMZB przyniosło korzyści dla obu stron. Funkcjonariusze eliminują zagrożenia, a mieszkańcy czują się bezpiecznie.

Gnieźnieńscy policjanci nadal propagują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa informując o jej możliwościach i efektach podejmowanych działań.

Zapraszamy do dalszego korzystania z KMZB.