"Dzień odblasków" - Aktualności - KPP Gniezno

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Dzień odblasków"

Data publikacji 02.02.2017

„Dzień odblasków” to przedsięwzięcie, które wywodzi się z Norwegii. Jednym z elementów projektu, jest promowania używania elementu odblaskowych przez pieszych, zwłaszcza najmłodszych użytkowników dróg. Gnieźnieńscy policjanci podczas dzisiejszej służby rozdali odblaski dzięki którym najmłodsi niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są bezpieczniejsi.

Celem projektu jest zachęcanie jak największej liczby niechronionych uczestników ruchu drogowego do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym.

W ramach akcji "dzień odblasków" półkoloniści z Kłecka, którzy przybyli z wizytą do gnieźnieńskiej komendy otrzymali odblaski, na których widnieje hasło przewodnie akcji „W nocy nie wystarczy blask księżyca!”. Spotkanie oraz pogadankę nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadził nadkom. Karol Sekula – Naczelnik Wydziału Ruchu drogowego.